Antymon

Antymon
Symbol chemiczny Sb.
Masa atomowa 121,76.
Gęstość g/cm³ 6,68.
Temperatura topnienia 630,5°C.
Temperatura wrzenia 1590°C.

Antymon jest to metal srebrzystobiały, kruchy i dający się łatwo proszkować. Oprócz odmiany metalicznej istnieją trzy odmiany bezpostaciowe: antymon … Czytaj dalej . . .

Platynowce

Platynowce – Łącznie z platyną występują w przyrodzie metale: pallad, iryd, osm, rod i ruten, które tworzą z nią grupę metali zwanych platynowcami. Metale te występują we wszystkich kopalniach platyny w zmiennej ilości, w minerałach … Czytaj dalej . . .

Złoto

Złoto
Symbol chemiczny Au.
Masa atomowa 196,96.
Gęstość g/cm³ 19,28.
Temperatura topnienia 1064,2°C.
Temperatura wrzenia 2800°C.

Złoto, znane od najdawniejszych czasów, jest prawdopodobnie pierwszym metalem wyróżnionym przez człowieka przedhistorycznego. Ozdoby ze złota wykonywali już Egipcjanie … Czytaj dalej . . .