Chlorki

Chlorek cynawy
Chlorek cynawy jest związkiem chemicznym, tworzącym niewielkie białe igły krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Po dodaniu do roztworu chlorozłocianu sodowego roztworu chlorku cynawego następuje redukcja, której wynikiem jest wydzielanie się czystego złota metalicznego. Powstający równocześnie chlorek cynowy pod …

Ołów

Ołów
Symbol chemiczny Pb.
Masa atomowa 207,21.
Gęstość g/cm³ 11,34.
Temperatura topnienia 327,5°C.
Temperatura wrzenia 1756°C.

Najważniejszą rudą ołowiu jest galena; z niej też prawie wyłącznie jest wydobywany.

Ołów jest metalem barwy szaroniebieskiej, miękkim i kowalnym; na powietrzu szybko traci …

Srebro

Srebro
Symbol chemiczny Ag.
Masa atomowa 107,86.
Gęstość g/cm³ 10,49.
Temperatura topnienia 961,8°C.
Temperatura wrzenia 2155°C.

Srebro posiada równie dawną historię jak złoto. Już w Biblii znajdują się wzmianki o wielkich ilościach srebra, będącego w posiadaniu Abrahama (ok. 2400 p.n.e).…