Nikiel

Nikiel
Symbol chemiczny Ni.
Masa atomowa 58,69.
Gęstość g/cm³ 8,91.
Temperatura topnienia 1454°C.
Temperatura wrzenia 2920°C.

Nikiel występuje w przyrodzie w minerałach takich, jak garnieryt, nikielin, milleryt i inne. Znany od bardzo dawna, już w … Czytaj dalej . . .

Kadm Mangan

Kadm
Symbol chemiczny Cd.
Masa atomowa 112,41.
Gęstość g/cm³ 8,65.
Temperatura topnienia 320,08°C.
Temperatura wrzenia 765°C.

Kadm występuje w przyrodzie łącznie z rudami cynkowymi i jest wydobywany jako produkt uboczny przy produkcji cynku. Jest to … Czytaj dalej . . .

Rtęć

Rtęć
Symbol chemiczny Hg.
Masa atomowa 200,59.
Gęstość g/cm³ 13,53.
Temperatura topnienia -38,83°C.
Temperatura wrzenia 356,9°C.

Do metali szlachetnych zalicza się również rtęć Jedyny pierwiastek metaliczny ciekły w zwykłej temperaturze. Metal ten znany był już … Czytaj dalej . . .