Brąz

Brąz. Stopy miedzi z cyną zwane są brązami. W bardzo wielu znaleziskach prehistorycznych spotyka się przedmioty zdobnicze, sporządzone z brązu o prawie zawsze jednakowym składzie: ok. 10% cyny i 90% miedzi. Brązy nadają się specjalnie do sporządzania pięknych odlewów, odznaczających …

Własności złota

Własności złota. W stanie czystym złoto jest metalem o jaskrawożółtej barwie, bardzo miękkim, ciągliwym i klepalnym, o twardości 2,5 według skali Mohsa. Z 1 g złota można obecnie wyciągnąć drucik o długości 3000 metrów. Złoto daje się wyklepać w przeświecające …

Kwas borowy, Kwas fluorowodorowy

Kwas borowy
Kwas borowy, zwany również kwasem bornym, otrzymywany jest z gorących par wydobywających się w różnych miejscach na ziemi w okolicach wulkanicznych (fumarole). Występuje w postaci cienkich blaszek, przypominających w dotyku mydło. W stanie stopionym jest nielotny, dlatego przy …