Badanie na kamieniu probierczym

Najstarszą metodą chemiczno-metalurgiczną, ściśle związaną z historią stopów złota i srebra, jest badanie na kamieniu probierczym. Metoda ta nie wymaga kosztownych urządzeń ani nie zabiera wiele czasu, pozwalając w każdej chwili na dokonanie czynności najbardziej odpowiedzialnej i ważnej, jaką jest …

Kamień probierczy

Kamień probierczy – Jako kamienia probierczego używa się powszechnie lidytu. Jest to łupek krzemionkowy pochodzenia organicznego o składzie 90-98% krzemionki, czemu zawdzięcza swą odporność na kwasy; ponadto łupek ten zawiera niewielkie ilości węgla, żelaza, glinu i innych pierwiastków. Czarna barwa …

Chemikalia złotnicze

W pracowni złotniczej często stosuje się różne związki chemiczne, zwane chemikaliami złotniczymi. Przede wszystkim zalicza się tu kwasy siarkowy, azotowy, solny i fluorowodorowy, a dalej związki chemiczne takie, jak boraks, węglan sodowy, salmiak, saletra, cyjanek potasu i in.
Przed bliższym …

Otrzymywanie srebra z rud

Otrzymywanie srebra z rud jest procesem dość skomplikowanym. Zależnie od rodzaju rudy srebronośnej stosuje się jedną z niżej opisanych metod:

1.    Prażenie rudy srebronośnej z solą kuchenną. Powstały chlorek srebra ługuje się tiosiarczanem sodowym, a z roztworu tego strąca się …

Turkus – Obsydian

Turkus
Nieprzezroczysty kamień ozdobny, barwy niebieskiej, niebieskawozielonej lub jabłkowozielonej, będący fosforanem glinu i miedzi nosi nazwę turkusa. W płomieniu dmuchawki zmienia swą barwę na brunatnożółtą. Najpiękniejsze kamienie, tzw. turkusy orientalne, pochodzą z Persji i Egiptu. Obecnie używane są najczęściej turkusy …