Boraks

Boraks –  Na2B7O7 + 10 H2O

Boraks występuje w przyrodzie w stanie wolnym w wodach różnych jezior Kalifornii i Chin, skąd wydobywa się go przez odparowanie wody. W ostatnich latach otrzymuje się boraks …

Iglice probiercze

Iglice probiercze – Obok dobrego kamienia probierczego niezbędny w każdej pracowni złotniczej jest komplet iglic probierczych. Iglice probiercze są to pręciki sporządzone z miedzi lub mosiądzu, na końcach których znajdują się przylutowane sztabki metalu szlachetnego o wiadomej, dokładnie określonej próbie. …

Platyna

Platyna
Symbol chemiczny Pt.
Masa atomowa 195,08.
Gęstość g/cm³ 21,45.
Temperatura topnienia 1770°C.
Temperatura wrzenia 4170°C.

W przeciwieństwie do znanych ludzkości od zarania dziejów złota i srebra, platyna odkryta została niedawno, bo w roku 1735. Odkrył ją Antoni Ulloa w …

Grupa skaleni

Grupa skaleni.
Należące do tej grupy kamienie ozdobne pod względem chemicznym są glinokrzemianami sodu, potasu i wapnia. Wszystkie odznaczają się dobrą łupliwością. W płomieniu dmuchawki topią się na szkliwo, barwiąc płomień. Najważniejszymi przedstawicielami tej grupy w jubilerskie są:

Kamień księżycowy …