Błędy metody kupelacyjnej

Błędy metody kupelacyjnej

Przy oznaczaniu stopów złota metodą kupelacyjną konieczne jest stosowanie materiałów i odczynników wysokiej czystości:
—    kwas azotowy cz. d. a. 69%, p201,41 g/cm3, wolny od halogenków;
—    kwas siarkowy 98% , p20 1,83 g/cm3, wolny od halogenków;…

Amoniak, Azotan sodowy, Azotan srebra

Amoniak NH3

Gaz ten otrzymywany jest jako produkt uboczny przy fabrykacji gazu świetlnego albo syntetycznie. Amoniak odznacza się charakterystycznym zapachem. W roztworze wodnym używa się go do czyszczenia metali oraz do zobojętniania rozlanych kwasów (np. na odzieży). Roztwór wodny …

Grupa granatu

Grupa granatu

Granaty są to mieszaniny równopostaciowe kilku analogicznych krzemianów żelaza, glinu, wapnia, chromu, magnezu, różniące się barwą i ciężarem właściwym. Należą do nich:

Almandyn — czyli granat szlachetny, barwy krwistoczerwonej lub wiśniowej. W płomieniu dmuchawki kamień ten topi się …

Miedź

Miedź
Symbol chemiczny Cu.
Masa atomowa 63,54.
Gęstość g/cm³ 8,95.
Temperatura topnienia 1084,6°C.
Temperatura wrzenia 2570°C.

Najważniejszym z metali nieszlachetnych, mającym zastosowanie w pracowni złotniczej, jest miedź. Służy ona złotnikowi jako dodatek w stopach złota, platyny, srebra i palladu oraz …