Kwas siarkowy

Kwas siarkowy H2S04

Najważniejszym kwasem używanym w złotnictwie jest kwas siarkowy (witriol). Złotnik używa go przede wszystkim do wygotowywania przedmiotów złotych i srebrnych, czyli do tak zwanego „bejcowania”. W stanie czystym jest to ciecz jasna, gęsta i oleista o ciężarze …

Oznaczanie złota w stopach białego złota

Oznaczanie złota w stopach białego złota

Jak już wyżej wspomniano, białe złoto palladowe nie sprawia żadnych trudności przy oznaczaniu jego próby metodą kupelacyjną, gdyż pallad razem ze srebrem całkowicie przechodzi do roztworu w czasie gotowania w kwasie azotowym. Kupelację białego …

Ciecze probiercze

Ciecze probiercze – Dobrze sporządzona ciecz probiercza jest głównym warunkiem dokładnego oznaczania metali szlachetnych na kamieniu probierczym. Ciecze probiercze sporządzać należy tylko według wypróbowanych przepisów. Każdy może je sporządzić sam, bez trudu i niewielkim kosztem. Materiałami wyjściowymi do ich sporządzenia …

Sztuczna hodowla pereł

Chińczycy i Japończycy od dawna już stosowali sztuczną hodowlę pereł, wprowadzając pod skorupę małży ziarenka piasku. Otrzymane w ten sposób tzw. perły japońskie nigdy nie miały kształtu okrągłych kulek. Dopiero bezpośrednio przed I wojną światową udało się Japończykowi Milkmoto wyhodować …

Oprawa kamieni szlachetnych

Oprawa kamieni szlachetnych jest to sposób i rodzaj umieszczenia ich w przedmiotach ozdobnych. Rozróżnia się oprawę „a jour” i „en cassette”. Do oprawy białych przezroczystych kamieni używa się platyny, białego złota lub też srebra z zawartością 25-30% platyny.

W oprawie …