Metoda kupelacyjna

Badanie metali szlachetnych, a zwłaszcza złota na drodze ogniowej, czyli tzw. metoda kupelacyjna, jest najważniejszym i najprostszym sposobem dokładnego oznaczania zawartości tych metali w stopach. Teoretyczne wyjaśnienie tej metody jest następujące: metale szlachetne, a więc platynę, złoto i srebro, można …

Karatomierze

Karatomierze. Masę kamieni szlachetnych luzem, tj. nie oprawionych, najdokładniej i najlepiej oznacza się za pomocą wagi karatowej. Do wagi takiej należy również odpowiedni komplet odważników.

Kamienie oprawione mierzy się najszybciej za pomocą karatomierza. Jest to narzędzie w kształcie noża składanego. …

Kwas solny

Kwas solny HCl

Kwas solny jest również powszechnie stosowany w pracowni złotniczej. Jest to roztwór wodny gazu zwanego chlorowodorem. Zwykły, czysty, stężony kwas solny jest bezbarwny; tzw. surowy kwas jest lekko zabarwiony na żółto przez nieznaczną ilość rozpuszczonego w nim …