Metoda kupelacyjna

Badanie metali szlachetnych, a zwłaszcza złota na drodze ogniowej, czyli tzw. metoda kupelacyjna, jest najważniejszym i najprostszym sposobem dokładnego oznaczania zawartości tych metali w stopach. Teoretyczne wyjaśnienie tej metody jest następujące: metale szlachetne, a więc … Czytaj dalej . . .

Karatomierze

Karatomierze. Masę kamieni szlachetnych luzem, tj. nie oprawionych, najdokładniej i najlepiej oznacza się za pomocą wagi karatowej. Do wagi takiej należy również odpowiedni komplet odważników.

Kamienie oprawione mierzy się najszybciej za pomocą karatomierza. Jest to … Czytaj dalej . . .

Kwas solny

Kwas solny HCl

Kwas solny jest również powszechnie stosowany w pracowni złotniczej. Jest to roztwór wodny gazu zwanego chlorowodorem. Zwykły, czysty, stężony kwas solny jest bezbarwny; tzw. surowy kwas jest lekko zabarwiony na żółto przez … Czytaj dalej . . .