OZNACZANIE PLATYNY METODĄ KUPELACYJNĄ

Oznaczanie próby platyny w stopach metodą ogniową stosowane jest bardzo rzadko i to w przypadku, gdy zawartość jej w stopie nie przekracza 20-25%. Metoda ta nie daje dokładnych wyników i ma zastosowanie w laboratoriach tylko wówczas, gdy chodzi o szybkie …

Napięcie powierzchniowe wody

Po dodaniu do wody środków zmniejszających napięcie powierzchniowe można nawilżyć i umyć skórę i włosy. Środki te określa się jako powierzchniowo czynne. Jeśli napełnimy szklankę aż po brzegi wodą i ostrożnie wrzucimy do niej kilka monet, to nad brzegiem szklanki …

Oznaczanie platyny w próbce złota

Oznaczenie platyny w stopach ze złotem, srebrem i miedzią można przeprowadzić metodą kupelacyjną w ten sposób, że odważoną próbkę stopu w ilości 0,250 g inkwartuje się srebrem w stosunku 1:2,5, podobnie jak przy oznaczaniu samego złota. Tak przygotowany ładunek poddaje …

OZNACZANIE SREBRA METODĄ KUPELACYJNĄ

Oznaczanie srebra metodą kupelacyjną przeprowadza się podobnie jak oznaczanie złota. Odważa się 0,250 g badanego stopu srebra i odpędza na kupelce w mufli z ilością ołowiu równą połowie ilości używanej przy podobnej próbie złota. I tak np. dla srebra próby …

Lazuryt

Lazuryt, zwany również lapis-lazuli lub kamieniem lazurowym, stanowi pod względem chemicznym połączenie krzemianu sodalitowego z siarczkiem sodu. Piękna lazurowoniebieska barwa tego kamienia pochodzi prawdopodobnie od siarczku żelaza. Pod działaniem kwasów wydziela siarkowodór. W płomieniu dmuchawki topi się na białe szkliwo …

Grupa spineli MgAl2O4

Grupa spineli
Pod względem chemicznym spinele są związkami tlenków glinu i magnezu. Zazwyczaj mają barwę czerwoną w różnych odcieniach. Czerwona ich barwa pochodzi od tlenków żelaza i chromu. Ponieważ minerały tej grupy nie posiadają dwubarwności, łatwo je odróżnić nawet gołym …