Bursztyn

Bursztyn C10H16O

Bursztyn (zwany również jantarem) ma pochodzenie roślinne. Jest żywicą, która przed tysiącami lat wypłynęła z drzew szpilkowych, zwanych bursztynowymi. Obecnie bursztyn jest wydobywany metodami stosowanymi w górnictwie. Znajdowany bywa w kawałkach zaokrąglonych, o stępionych …

Perła

Perła, w 90% węglan wapnia, jest najcenniejszym produktem świata zwierzęcego, stosowanym w zdobnictwie od najdawniejszych czasów.
Istnieją różne teorie powstawania pereł. Według jednej z nich przyczyną tworzenia się perły jest maleńkie ziarenko piasku lub innego ciała stałego, które dostawszy się …

Grupa krzemianów

Topaz jest to krzemian glinu zawierający fluor. Kamień ten posiada doskonałą łupliwość. W handlu nazywany jest topazem szlachetnym (dla odróżnienia od kamieni ozdobnych noszących tę samą nazwę, a będących minerałami z grupy kwarcu, jak np. topaz złoty). Używane w jubilerstwie …

Grupa korundu Al2O3 – Rubin Szafir

Korund jest tlenkiem glinu. Do grupy korundu należy wiele kamieni szlachetnych, które zależnie od swej barwy noszą w jubilerstwie różne nazwy. Nie rozłupuje się. Odznacza się wyraźną dwubarwnością, dwójłomność ma słabą. Jest odporny na działanie kwasów. W płomieniu dmuchawki gazowej …

Kamienie syntetyczne

Rozwój nauk fizycznych, chemii i krystalografii, poparty udanymi badaniami nad powstawaniem minerałów, zastosowanie mikroskopu i promieni Roentgena w mineralogii, udoskonalenie metod optycznych, używanych przy badaniach krystalograficznych — doprowadziły do tego, że kamienie szlachetne straciły swoją tajemniczość. Znane są obecnie dokładnie …

OBRÓBKA KAMIENI SZLACHETNYCH

Występujące w przyrodzie kamienie szlachetne nie mają tak dobrze wykształconych kryształów, aby mogły znaleźć zastosowanie w jubilerstwie. Formę swoją, wspaniały blask i połysk uzyskują one dopiero po odpowiedniej obróbce, na którą składają się łupanie lub piłowanie, a przede wszystkim szlifowanie …

Podwójne załamanie światła – dychroskop

Podczas gdy ciała bezpostaciowe (szkło) i ciała należące do układu regularnego, jak diament, granat, spinel itd., załamują światło pojedynczo, wszystkie inne minerały krystaliczne powodują rozszczepienie przechodzącego przez nie promienia światła na dwie części, czyli załamują światło podwójnie. Zjawisko to nazywane …

Własności optyczne kamieni szlachetnych

Badanie własności optycznych kamieni szlachetnych pozwala nie tylko na dokładne zidentyfikowanie każdego kamienia, ale wyjaśnia również zjawiska świetlne i barwne, jakie w nich można zaobserwować.

Promień światła, padając na jakieś ciało przezroczyste, częściowo zostaje odbity, częściowo zaś przenika do wnętrza …