Zwilżanie metalu lutem

Zwilżanie metalu lutem zawsze prowadzi do powstawania bądź roztworów stałych, bądź faz międzymetalicznych. Metale nie rozpuszczające się wzajemnie i nie tworzące faz międzymetalicznych nie zwilżają jedne drugich.Takimi parami metali są np. żelazo i ołów, miedź … Czytaj dalej . . .

Fizyczne podstawy lutowania

Trwałość lutowanego połączenia w dużym stopniu zależy od przylegania lutu do połączonych powierzchni, co z kolei jest uzależnione od zdolności zwilżania, tj. zdolności pokrywania powierzchni lutowanych części cienką, równomierną i nieprzerwaną powłoką ciekłego lutu. Warunkiem … Czytaj dalej . . .

Rodzaje lutowania

W zależności od temperatury topnienia luty dzielą się na:
a)    miękkie (łatwo topliwe), o temperaturze topnienia do ok. 450°C
b)    twarde (trudno topliwe), o temperaturze topnienia powyżej 450°C.

Odpowiednio, lutowanie lutami miękkimi nosi nazwę lutowania … Czytaj dalej . . .

Wymagania stawiane lutom

Ogólne wymagania stawiane lutom można ująć w następujących punktach:

1)    górna temperatura topnienia lutu (likwidus) musi być niższa od dolnej temperatury topnienia lutowanych metali (solidusu),
2)    lut powinien dobrze zwilżać powierzchnie lutowanych części,
3)    powinowactwo … Czytaj dalej . . .

Ogólne wiadomości o lutowaniu

Lutowanie jest procesem polegającym na łączeniu tworzyw metalowych jedno- lub różnoimiennych, a także tworzyw metalowych z niektórymi materiałami niemetalowymi (np. ceramiką), za pomocą dodatkowego, roztopionego metalu, zwanego hitem, którego temperatura topnienia jest znacznie niższa od … Czytaj dalej . . .