Układ opracowania

Katalog znaków podzielono na dwie zasadnicze części — znaki miejskie i znaki państwowe.
Znaki miejskie. W zasadniczym rozdziale zamieściłem te znaki, co do proweniencji których nie miałem żadnych wątpliwości na obecnym etapie badań.
Dotychczas wydane … Czytaj dalej . . .

Wyroby srebrne

Na wyrobach srebrnych — przy krawędzi naczyń lub w mało widocznych miejscach, niekiedy ukryte wśród ornamentów — odnajdujemy niewielkie znaczki w postaci liter, cyfr i najrozmaitszych godeł. Pojawiają się one już w średniowieczu i towarzyszą … Czytaj dalej . . .