Znaki miejskie – Jelenia Góra

Przez cały XVII w. złotnicy tutejsi należeli do wspólnego cechu ze stolarzami, a samodzielne bractwo założyli dopiero w 1699 r. Przetrwało ono z pewnymi zmianami do 1868 r. Ordynacja cechowa z 1699 r. przewidywała obróbkę srebra 14-łutowego, które cechowano jeleniem …

Znaki miejskie – Jawor

Złotnictwo kwitło tu najbujniej w dobie renesansu, jednakże samodzielny cech złotników powstał dopiero w 1685 r. Podupadł on w końcu XVIII w., ale mimo nie najlepszej kondycji egzystował jeszcze w XIX stuleciu. Znak miejski Jawora przedstawia szachownicę — element zaczerpnięty …

Znaki miejskie – Głogówek

Złotnicy tutejsi należeli do cechu w Nysie. Znak miejski, jaki bili obok swych imienników, powtarzał herb miasta — trzy winne grona i trzy noże do pielęgnacji winorośli ułożone promieniście.

tmp9f51-2Rysunki i datowanie znaków wg Hintzego II s. 146. Rosenberg (poz. …

Znaki miejskie – Głogów

Złotnictwo głogowskie okres świetności — tak pod względem rangi wyrobów jak i liczby majstrów — przeżywało w dobie renesansu i baroku. Aż dziw, że cech złotniczy powstał w Głogowie dopiero u schyłku XVII w., kiedy sztuka złotnicza już chyliła się …

Znaki miejskie – Gdańsk

Był to ośrodek złotniczy legitymujący się nie tylko bardzo wysoką rangą artystyczną ale i niezmiernie płodny. Żeby nie być gołosłownym przypomnę, że srebra gdańskie można spotkać obficie rozproszone w całym dorzeczu Wisły aż po rzeszowszczyznę. Zakupów dokonywała tu nie tylko …

Znaki miejskie – Elbląg

Miasto założone w pierwszej połowie XIII w. przez Krzyżaków i opatrzone zamkiem, było ważnym portem handlowym. Wiek XIV przynosi rozkwit handlu i rzemiosła, a w 1385 r. odnajdujemy pierwszą, wzmiankę o istniejącym tu cechu złotniczym1. Po długotrwałych utarczkach z Krzyżakami …

Znaki miejskie – DZIERŻONIÓW

Cech złotniczy powstał tu w 1574 r., a przestał istnieć w czasie wielkiej zarazy w 1633 r. i nigdy więcej już się nie odrodził. W późniejszych czasach nieliczni złotnicy należeli do cechu w Świdnicy. Przepisy cechowe z 1574 r. nakazują …

Znaki miejskie – DOBROSZYCE OLEŚNICKIE

Niewielka grupa tutejszych złotników działała w oparciu o dwór książęcy, który rezydował w Dobroszycach na przełomie XVII i XVIII w. Własnego cechu nigdy nie wytworzyli i należeli do bractwa w Oleśnicy. Wyroby swoje cechowali znakiem miejskim wyobrażającym gałąź winorośli z …

Znaki miejskie – Dobre Miasto

O złotnikach działających w tym mieście nie posiadamy żadnych szerszych informacji, założyć jednak można, że w miejscu, gdzie rezydowała kapituła kolegiacka diecezji warmińskiej zawsze istniały zamówienia na argentaria, dając zatrudnienie pewnej ilości majstrów. Znak miejski z pędzącym jeleniem w godle …

Znaki miejskie – Chojnów

Nieliczni tutejsi złotnicy należeli do cechu w Legnicy. Na początku XVIII w. używano tu do znakowania wyrobów srebrnych cechy miejskiej powtarzającej herb miasta — trojwieżową bramę. Podobieństwo tego znaku do licznych, innych cech miejskich mających analogiczne godło może być źródłem …