Miedź

Miedź
Symbol chemiczny Cu.
Masa atomowa 63,54.
Gęstość g/cm³ 8,95.
Temperatura topnienia 1084,6°C.
Temperatura wrzenia 2570°C.

Najważniejszym z metali nieszlachetnych, mającym zastosowanie w pracowni złotniczej, jest miedź. Służy ona złotnikowi jako dodatek w stopach złota, platyny, srebra i palladu oraz …

Cyna

Cyna
Symbol chemiczny Sn.
Masa atomowa 118,70.
Gęstość g/cm³ 7,30.
Temperatura topnienia 232°C.
Temperatura wrzenia 2610°C.

Największe złoża cyny znajdują się w Azji w pasie ciągnącym się od Birmy przez Tajlandię, Półwysep Malajski aż do wysp Banka i Billiton. Metal …

Bizmut

Bizmut
Symbol chemiczny Bi.
Masa atomowa 209.
Gęstość g/cm³ 9,80.
Temperatura topnienia 271 °C.
Temperatura wrzenia 1564°C.

Bizmut jest to metal o barwie różowobiałej. Jest twardy i tak kruchy, że daje się bardzo łatwo sproszkować. Jedyny spośród metali, który po …

LUTY DLA METALI NIESZLACHETNYCH cz.2

Przy lutowaniu miękkim jako lutówkę stosuje się prawie wyłącznie chlorek cynku oraz roztwór wodny salmiaku i chlorku cynku. W niektórych przypadkach (jak np. przy lutowaniu cynku) jako lutówki używa się 50-procentowego roztworu wodnego kwasu solnego, a przy lutowaniu ołowiem — …

LUTY DLA METALI NIESZLACHETNYCH cz.1

W niektórych przypadkach złotnik posługiwać się musi lutami bardzo miękkimi. Ma to miejsce bądź przy naprawach przedmiotów sporządzonych z cienkiej blachy lub drutu, bądź też przy lutowaniu w sąsiedztwie pereł i kamieni ozdobnych, które mogłyby ulec zniszczeniu w dość wysokiej …

Beryl

Beryl
Symbol chemiczny Be.
Masa atomowa 9,013.
Gęstość g/cm³ 1,81.
Temperatura topnienia 1287°C.
Temperatura wrzenia 2500°C.

Beryl jest metalem o ogromnej przyszłości ze względu na swą lekkości ciekawe własności. Ma on barwę stalowoszarą; sproszkowany i ogrzany spala się w powietrzu, …

Nikiel

Nikiel
Symbol chemiczny Ni.
Masa atomowa 58,69.
Gęstość g/cm³ 8,91.
Temperatura topnienia 1454°C.
Temperatura wrzenia 2920°C.

Nikiel występuje w przyrodzie w minerałach takich, jak garnieryt, nikielin, milleryt i inne. Znany od bardzo dawna, już w III w. p.n.e. stosowany był …

Kadm Mangan

Kadm
Symbol chemiczny Cd.
Masa atomowa 112,41.
Gęstość g/cm³ 8,65.
Temperatura topnienia 320,08°C.
Temperatura wrzenia 765°C.

Kadm występuje w przyrodzie łącznie z rudami cynkowymi i jest wydobywany jako produkt uboczny przy produkcji cynku. Jest to metal biały, dość miękki. Spala …

Glin

Glin
Symbol chemiczny Al.
Masa atomowa 26,98.
Gęstość g/cm³ 2,7.
Temperatura topnienia 660°C.
Temperatura wrzenia 2520°C.

Glin, zwany również aluminium, występuje w przyrodzie w bardzo wielkich ilościach, wyłącznie w postaci związków. Najważniejszym źródłem otrzymywania glinu są boksyty.

Glin jest metalem …

Ołów

Ołów
Symbol chemiczny Pb.
Masa atomowa 207,21.
Gęstość g/cm³ 11,34.
Temperatura topnienia 327,5°C.
Temperatura wrzenia 1756°C.

Najważniejszą rudą ołowiu jest galena; z niej też prawie wyłącznie jest wydobywany.

Ołów jest metalem barwy szaroniebieskiej, miękkim i kowalnym; na powietrzu szybko traci …