OZNACZANIE STOPÓW ZŁOTA METODĄ KADMOWĄ

Metoda kadmowa, zwana również metodą Ballinga, polega na oznaczeniu złota w jego stopach przez inkwartowanie tych stopów kadmem zamiast srebra. Dla wykonania oznaczenia nie potrzeba pieca kupelacyjnego, dlatego też — zwłaszcza odkąd w metodzie tej zastąpiono trujący cyjanek potasu mieszaniną chlorków potasu i litu — metoda ta powinna znaleźć szersze zastosowanie w pracowniach złotniczych.

Do oznaczenia odważa się 0,250 g badanego stopu i zawija w cienko wywalcowaną blaszkę kadmu.
Ciężar blaszki kadmowej winien być mniej … Czytaj dalej . . .

OZNACZANIE PRÓBY ZŁOTA W STOPACH DROGĄ BEZPOŚREDNIEGO WYGOTOWYWANIA W KWASIE AZOTOWYM

W braku pieca kupelacyjnego można do oznaczenia zawartości złota w stopach zastosować wielokrotnie sprawdzoną i wypróbowaną metodę inż. A. Hackla z Wiednia. Polega ona na inkwartowaniu badanej próbki srebrem w stosunku 1:2,5, stopieniu jej na węglu drzewnym i wreszcie na wygotowaniu sporządzonych zwitków w kwasie azotowym bez kupelacji. Warunkiem uzyskania dobrych wyników jest:

1.    skrupulatne i właściwe przeprowadzenie stopienia,
2.    obecność w stopie (prócz złota) metali rozpuszczających się w kwasie azotowym.

Metodą tą nie można … Czytaj dalej . . .

OZNACZANIE PLATYNY METODĄ KUPELACYJNĄ

Oznaczanie próby platyny w stopach metodą ogniową stosowane jest bardzo rzadko i to w przypadku, gdy zawartość jej w stopie nie przekracza 20-25%. Metoda ta nie daje dokładnych wyników i ma zastosowanie w laboratoriach tylko wówczas, gdy chodzi o szybkie i przybliżone ocenienie wartości danego stopu platynowego.

Oznaczenie przeprowadza się w ten sposób, że naprzód oznacza się przybliżoną próbę stopu badanego na kamieniu probierczym. Następnie odważa się dokładnie 0,10 lub 0,20 g stopu i zawija w folię ołowianą. Zależnie od … Czytaj dalej . . .

Oznaczanie platyny w próbce złota

Oznaczenie platyny w stopach ze złotem, srebrem i miedzią można przeprowadzić metodą kupelacyjną w ten sposób, że odważoną próbkę stopu w ilości 0,250 g inkwartuje się srebrem w stosunku 1:2,5, podobnie jak przy oznaczaniu samego złota. Tak przygotowany ładunek poddaje się kupelacji w temperaturze 1150°C, z dodatkiem 3-15 g ołowiu, zależnie od ilości metalu nieszlachetnego znajdującego się w stopie. Po odkupelowaniu pozostaje na kupelce ziarno złożone z platyny, złota i srebra. Ziarno takie rozkuwa się, żarzy, walcuje i zwija w … Czytaj dalej . . .

OZNACZANIE SREBRA METODĄ KUPELACYJNĄ

Oznaczanie srebra metodą kupelacyjną przeprowadza się podobnie jak oznaczanie złota. Odważa się 0,250 g badanego stopu srebra i odpędza na kupelce w mufli z ilością ołowiu równą połowie ilości używanej przy podobnej próbie złota. I tak np. dla srebra próby 0,750 należy użyć do kupelacji 3 g ołowiu. Temperatura mufli nie powinna przekraczać 900°C. Po odpędzeniu ołowiu na kupelce pozostaje ziarno czystego srebra. Wtedy kupelkę przesuwa się na przód mufli dla powolnego ostygnięcia. Nagłe ostudzenie spowodować może gwałtowne pęknięcie ziarna, … Czytaj dalej . . .

Kupelacja złota

Kupelację przeprowadza się w tzw. piecu kupelacyjnym. Jest to piec muflowy, ogrzewany gazem, koksem lub też za pomocą prądu elektrycznego. Piece gazowe i elektryczne są najdogodniejsze w użyciu, gdyż można w nich dowolnie regulować temperaturę. W piecu takim znajduje się mufla; jest to otwarte z przodu, półcylindryczne naczynie o płaskim dnie, sporządzone z ogniotrwałej glinki. Otwór zamykany jest drzwiczkami żelaznymi lub też zasłoną z ogniotrwałej glinki. Dno mufli wysypuje się warstwą mączki kostnej dla uchronienia przed wsiąkaniem stopionych tlenków ołowiu … Czytaj dalej . . .