Luty na osnowie miedzi i fosforu

Do lutowania miedzi i jej stopów szczególnie szerokie zastosowanie znalazły stopy miedzi z fosforem, które jako luty wykazują szereg zalet. Należą do nich :
a)    dobre własności technologiczne (niska temperatura lutowania i dobra zwilżalność),
b)    dobra wytrzymałość połączeń,
c)    wysoka …

Luty na osnowie miedziowo-cynkowej

Stopy miedź-cynk topią się w zakresie temperatur 800-1020°C, przy czym im większa jest zawartość cynku, tym temperatura topnienia jest niższa. Poważną zaletą tych stopów jest mały zakres ich krystalizacji.

Również własności stopów miedziowo-cynkowych zależą od ich składu chemicznego. Na rysunku …

Luty na osnowie miedzi

Luty na osnowie miedzi

Temperatura topnienia czystej miedzi wynosi 1083 °C, lutowanie więc miedzią wymaga stosowania temperatur rzędu 1100-1200°C. Miedź ma dobre własności lutownicze. W stanie ciekłym dobrze zwilża łączone metale (szczególnie stale) i tworzy wytrzymałe i stosunkowo plastyczne połączenia. …

Charakterystyka i klasyfikacja lutów twardych

Luty twarde, tzn. luty, których temperatury topnienia są stosunkowo wysokie (rzędu 400-2000°C), stosuje się przede wszystkim w przypadkach, gdy od lutowanego połączenia wymagana jest duża wytrzymałość.

Luty twarde tworzą połączenia przeważnie przez powstawanie roztworów stałych i faz międzymetalicznych, dzięki czemu …

Luty na osnowie indu i galu

Luty na osnowie indu. Ind podobnie jak bizmut należy do najłatwiej topliwych metali (temperatura topnienia indu 156,2°C). Z pozostałymi metalami tej grupy, tj. cyną, bizmutem, kadmem i cynkiem tworzy szereg stopów, z których część z powodzeniem wykorzystuje się do lutowania.…

Luty na osnowie bizmutu

Luty na osnowie bizmutu. Czysty bizmut, podobnie jak większość metali łatwo topliwych, nie znajduje zastosowania jako lut, przede wszystkim ze względu na dużą kruchość. Metal ten ma jednak istotne znaczenie jako składnik powodujący znaczne obniżenie temperatury topnienia wielu stopów.

Z …

Luty na osnowie kadmu

Luty na osnowie kadmu. Czysty kadm, jak dotąd, nie znalazł praktycznego zastosowania jako lut. Jednak jako dodatek stopowy wchodzi w skład większości lutów miękkich. Prócz tego część stopów, w których kadm jest głównym składnikiem, stanowi oddzielną grupę miękkich lutów przemysłowych. …

Luty na osnowie cynku

Luty na osnowie cynku. Czysty cynk jest rzadko używany jako lut, chociaż lutowanie nim np. stopów aluminium, daje zadowalające wyniki. Znacznie częściej stosowane są stopy cynku zawierające aluminium, kadm, cynę, miedź, rzadziej ołów, mangan i srebro.

Cynk ma stosunkowo wysoką …

Luty na osnowie ołowiu

Luty na osnowie ołowiu

Czysty ołów nie może być stosowany jako lut, ponieważ z większością metali (miedź, żelazo, kobalt, aluminium, cynk itd.) nie tworzy trwałych połączeń. Szerokie zastosowanie natomiast znalazły stopy ołowiu, szczególnie z cyną.

Jak już wspomniano, ołów w …