OZNACZANIE STOPÓW ZŁOTA METODĄ KADMOWĄ

Metoda kadmowa, zwana również metodą Ballinga, polega na oznaczeniu złota w jego stopach przez inkwartowanie tych stopów kadmem zamiast srebra. Dla wykonania oznaczenia nie potrzeba pieca kupelacyjnego, dlatego też — zwłaszcza odkąd w metodzie tej zastąpiono trujący cyjanek potasu mieszaniną …

OZNACZANIE PLATYNY METODĄ KUPELACYJNĄ

Oznaczanie próby platyny w stopach metodą ogniową stosowane jest bardzo rzadko i to w przypadku, gdy zawartość jej w stopie nie przekracza 20-25%. Metoda ta nie daje dokładnych wyników i ma zastosowanie w laboratoriach tylko wówczas, gdy chodzi o szybkie …

Oznaczanie platyny w próbce złota

Oznaczenie platyny w stopach ze złotem, srebrem i miedzią można przeprowadzić metodą kupelacyjną w ten sposób, że odważoną próbkę stopu w ilości 0,250 g inkwartuje się srebrem w stosunku 1:2,5, podobnie jak przy oznaczaniu samego złota. Tak przygotowany ładunek poddaje …

OZNACZANIE SREBRA METODĄ KUPELACYJNĄ

Oznaczanie srebra metodą kupelacyjną przeprowadza się podobnie jak oznaczanie złota. Odważa się 0,250 g badanego stopu srebra i odpędza na kupelce w mufli z ilością ołowiu równą połowie ilości używanej przy podobnej próbie złota. I tak np. dla srebra próby …

Kupelacja złota

Kupelację przeprowadza się w tzw. piecu kupelacyjnym. Jest to piec muflowy, ogrzewany gazem, koksem lub też za pomocą prądu elektrycznego. Piece gazowe i elektryczne są najdogodniejsze w użyciu, gdyż można w nich dowolnie regulować temperaturę. W piecu takim znajduje się …

OZNACZANIE ZŁOTA METODĄ KUPELACYJNĄ – Pobranie próbki

Praktyczne przeprowadzenie kupelacyjnego oznaczenia złota dzieli się na kilka następujących po sobie czynności; ścisłe przestrzeganie tej kolejności daje zawsze wyniki pozytywne.

Pobranie próbki
Najbardziej miarodajną dla badanego stopu przeciętną jest próbka czerpana, tj. pobrana wprost z tygla, z dobrze wymieszanego …