Platyna

Platyna
Symbol chemiczny Pt.
Masa atomowa 195,08.
Gęstość g/cm³ 21,45.
Temperatura topnienia 1770°C.
Temperatura wrzenia 4170°C.

W przeciwieństwie do znanych ludzkości od zarania dziejów złota i srebra, platyna odkryta została niedawno, bo w roku 1735. Odkrył ją Antoni Ulloa w …

Otrzymywanie srebra z rud

Otrzymywanie srebra z rud jest procesem dość skomplikowanym. Zależnie od rodzaju rudy srebronośnej stosuje się jedną z niżej opisanych metod:

1.    Prażenie rudy srebronośnej z solą kuchenną. Powstały chlorek srebra ługuje się tiosiarczanem sodowym, a z roztworu tego strąca się …

Własności złota

Własności złota. W stanie czystym złoto jest metalem o jaskrawożółtej barwie, bardzo miękkim, ciągliwym i klepalnym, o twardości 2,5 według skali Mohsa. Z 1 g złota można obecnie wyciągnąć drucik o długości 3000 metrów. Złoto daje się wyklepać w przeświecające …

Matowanie galwaniczne – chemiczne

Matowanie galwaniczne wykonuje się na przedmiotach, które przed złoceniem lub srebrzeniem powinny być pomiedziowane.

Przedmiot zanurza się wtedy na kilka sekund w kwaśnej kąpieli miedziowej przy napięciu prądu 1 V. Matowanie polega na tym, że miedź osadza się na powierzchni …

STOPY PALLADU

W ciągu ostatnich kilkunastu lat pallad, używany dotychczas jako wartościowy składnik w stopach złota białego i platyny, zaczął odgrywać rolę w złotnictwie jako metal samodzielny. Przyczyniły się do tego znaczne ilości tego metalu (przede wszystkim pochodzenia kanadyjskiego), które znalazły się …

STOPY PLATYNY

Wysoka temperatura topnienia platyny powoduje, że w skład wartościowych jej stopów wchodzą prawie wyłącznie metale szlachetne, jak pallad, złoto, iryd, rod i osm, a z metali nieszlachetnych — tylko miedź i nikiel. Dodatek palladu powoduje zwiększenie twardości i wytrzymałości oraz …

STOPY SREBRA cz.2

Stopiona ze srebrem miedź odciąga ze stopionego srebra tlen, tworząc tlenek miedziawy, którego powstaje tym więcej, im dłużej trwa proces topienia. Z tego też powodu stopienie miedzi ze srebrem zapobiega „praskaniu”. Powstały jednak tlenek miedziawy działa szkodliwie na stopy srebra, …

STOPY SREBRA cz.1

Podobnie jak złoto, również i srebro używane jest do wyrobów tylko w postaci stopów. Polskie ustawodawstwo probiercze jako jedyny dodatek w stopach srebra dopuszcza miedź. Przez dodatek miedzi srebro zyskuje na twardości, wytrzymałości oraz jakości odlewów. Oprócz miedzi w stopach …