Platyna

Platyna
Symbol chemiczny Pt.
Masa atomowa 195,08.
Gęstość g/cm³ 21,45.
Temperatura topnienia 1770°C.
Temperatura wrzenia 4170°C.

W przeciwieństwie do znanych ludzkości od zarania dziejów złota i srebra, platyna odkryta została niedawno, bo w roku 1735. … Czytaj dalej . . .

Własności złota

Własności złota. W stanie czystym złoto jest metalem o jaskrawożółtej barwie, bardzo miękkim, ciągliwym i klepalnym, o twardości 2,5 według skali Mohsa. Z 1 g złota można obecnie wyciągnąć drucik o długości 3000 metrów. Złoto … Czytaj dalej . . .

STOPY PALLADU

W ciągu ostatnich kilkunastu lat pallad, używany dotychczas jako wartościowy składnik w stopach złota białego i platyny, zaczął odgrywać rolę w złotnictwie jako metal samodzielny. Przyczyniły się do tego znaczne ilości tego metalu (przede wszystkim … Czytaj dalej . . .

STOPY PLATYNY

Wysoka temperatura topnienia platyny powoduje, że w skład wartościowych jej stopów wchodzą prawie wyłącznie metale szlachetne, jak pallad, złoto, iryd, rod i osm, a z metali nieszlachetnych — tylko miedź i nikiel. Dodatek palladu powoduje … Czytaj dalej . . .

STOPY SREBRA cz.2

Stopiona ze srebrem miedź odciąga ze stopionego srebra tlen, tworząc tlenek miedziawy, którego powstaje tym więcej, im dłużej trwa proces topienia. Z tego też powodu stopienie miedzi ze srebrem zapobiega „praskaniu”. Powstały jednak tlenek miedziawy … Czytaj dalej . . .

STOPY SREBRA cz.1

Podobnie jak złoto, również i srebro używane jest do wyrobów tylko w postaci stopów. Polskie ustawodawstwo probiercze jako jedyny dodatek w stopach srebra dopuszcza miedź. Przez dodatek miedzi srebro zyskuje na twardości, wytrzymałości oraz jakości … Czytaj dalej . . .