Amoniak, Azotan sodowy, Azotan srebra

Amoniak NH3

Gaz ten otrzymywany jest jako produkt uboczny przy fabrykacji gazu świetlnego albo syntetycznie. Amoniak odznacza się charakterystycznym zapachem. W roztworze wodnym używa się go do czyszczenia metali oraz do zobojętniania rozlanych kwasów (np. na odzieży). Roztwór wodny amoniaku używany bywa do zmiękczania wody oraz przy praniu i czyszczeniu tłustych plam.

Azotan sodowy NaN03

Związek ten zwany jest również saletrą chilijską. Sól ta topi się w temperaturze 318°C. Tworzy bezbarwne, szkliste kryształy rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się ją przy szlakującym topieniu metali szlachetnych.

Azotan srebra AgNO3

Azotan srebra zwany jest powszechnie lapisem. Związek ten otrzymuje się w pracowni złotniczej przez rozpuszczenie czystego srebra w kwasie azotowym, a następnie przez odparowanie do krystalizacji. Jest to sól biała, rozpuszczalna w wodzie i alkoholu. Topi się w temperaturze 212°C. Azotan srebra jest materiałem wyjściowym do sporządzania kąpieli galwanicznych, do wyrobu luster, atramentu itp. Zarówno stały azotan srebra, jak i jego roztwór zabarwiają na kolor ciemnobrunatny wszelkie substancje organiczne, a najczęściej — najbardziej narażone na zetknięcie z nim ręce. Plamy te są bardzo odporne na wszelkie środki czyszczące; najłatwiej dają się usunąć rozcieńczonym roztworem jodku potasu, jodek zaś wymywa się rozcieńczonym amoniakiem.