Oznaczenie wagi, czystości i wartości brylantów

Oznaczenie wagi, czystości i wartości brylantów. Wielkość kamieni szlachetnych podaje się w karatach. Wartość karatów była dawniej różna np. w Anglii karat ważył 0,2053 g, w Indiach 0,207 g, we Francji 0,2055 g, w Brazylii 0,192 g. Dopiero od 1913 r. w całym świecie przyjęła się jednolita wartość karata równa 0,200 g. Słowo karat przejęliśmy od Arabów; wyraz kirat określał ziarnko ze strąku drzewa świętojańskiego, używane jako odważnik. Arabowie zaś zapożyczyli to słowo od greckiego keration.

Wartość diamentu oszlifowanego, czyli brylantu, zależna jest od jego barwy, czystości i wielkości. Najbardziej cenione są kamienie bezbarwne, a następnie czerwone, żółte, zielone i niebieskie. Diamenty brunatne, czarne, brudnoniebieskie nie przedstawiają większej wartości i najczęściej używa się ich jako środków szlifierskich lub też dla innych celów technicznych.

Pod względem czystości i przezroczystości dzieli się diamenty na 3 grupy, a mianowicie:
1.    brylanty pierwszej wody — przezroczyste jak woda i nie posiadające większych błędów; są one oczywiście najwyżej cenione;
2.    brylanty drugiej wody — wprawdzie przezroczyste jak woda, lecz zawierające miejsca mętne lub chmurki;
3.    brylanty trzeciej wody — są przezroczyste i mają wyraźne zabarwienie, najczęściej żółtawe.

Oprócz wyraźnego zabarwienia brylanty mają jeszcze inne błędy, a więc ciemne wrostki, pęknięcia, błędy w szlifie itp.
Na cenę brylantu , ogromny wpływ ma jego wielkość oraz rodzaj szlifu. W handlu cenę diamentu określa się najczęściej w ten sposób, że po dokładnym zbadaniu jego własności i zalet ustala się wartość jednego karata.