Bizmut

Bizmut
Symbol chemiczny Bi.
Masa atomowa 209.
Gęstość g/cm³ 9,80.
Temperatura topnienia 271 °C.
Temperatura wrzenia 1564°C.

Bizmut jest to metal o barwie różowobiałej. Jest twardy i tak kruchy, że daje się bardzo łatwo sproszkować. Jedyny spośród metali, który po stopieniu i ostudzeniu do temperatury pokojowej powiększa swą objętość. Dzięki tej własności bizmut stosowany jest do produkcji klisz dla przemysłu poligraficznego. Metal ten wchodzi w skład wszystkich prawie stopów łatwotopliwych. Najbardziej z nich znany to stop Wooda (cyna 12,5%, kadm 12,5%, bizmut 50% i ołów 25%), topiący się w temperaturze 65,5°C. Tlenek bizmutu używany jest do wyrobu emalii na żeliwie.