Kadm Mangan

Kadm
Symbol chemiczny Cd.
Masa atomowa 112,41.
Gęstość g/cm³ 8,65.
Temperatura topnienia 320,08°C.
Temperatura wrzenia 765°C.

Kadm występuje w przyrodzie łącznie z rudami cynkowymi i jest wydobywany jako produkt uboczny przy produkcji cynku. Jest to metal biały, dość miękki. Spala się wydzielając brunatne, trujące dymy. W rozcieńczonych kwasach siarkowym i solnym rozpuszcza się dość trudno, łatwo natomiast rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie azotowym. Kadmu używa się do sporządzania łatwo topliwych lutów. Ze względu na niską temperaturę topliwości stopy metali szlachetnych z tym metalem sporządza się podobnie jak stopy z cynkiem. Bywa też używany do inkwartacji przy oznaczaniu złota metodą Ballinga. Kadm w połączeniu z bizmutem daje stopy o niskiej temperaturze topnienia. W ostatnich latach używa się dużo kadmu do powlekania wyrobów żelaznych w celu zabezpieczenia ich przed korozją. Znacznych ilości kadmu używa się również przy budowie stosów atomowych. Związki kadmu stosowane są w urządzeniach radarowych i telewizyjnych.

 

Mangan
Symbol chemiczny Mn.
Masa atomowa 54,93.
Gęstość g/cm³ 7,2.
Temperatura topnienia 1244°C.
Temperatura wrzenia 2060°C.

Mangan jest metalem barwy jasnoszarej. Rozpuszcza się łatwo w rozcieńczonych kwasach. Jest kruchy i twardy. Mangan bywa stosowany jako składnik utwardzający w stopach miedzi i glinu oraz jako doskonały odtleniacz miedzi i jej stopów.