RAFINACJA SREBRA METODĄ MOBIUSA cz.3

Przygotowany do elektrolizy zestaw złożony z anod, katod i zdrapywaczy umieszcza się w wannie, którą następnie wypełnia się elektrolitem, tj. roztworem azotanu srebra o zawartości okoła 50 g srebra w 11 roztworu. Do azotanu srebra dodaje się — przy stałej pracy kąpieli — codziennie ok. 0,5 1 kwasu azotowego o gęstości 36°Be.

Ponieważ w czasie rafinacji wydziela się zawsze trochę tlenków azotu, bardzo szkodliwych dla zdrowia, pomieszczenia, w których znajdują się wanny, powinny mieć dobrą wentylację.

Potrzebny do rafinacji stały prąd elektryczny otrzymuje się z odpowiedniej wielkości przetwornicy. Doprowadzany do kąpieli prąd kontrolowany jest za pomocą amperomierza i woltomierza, umieszczonych na płycie marmurowej, zwanej tablicą rozdzielczą. Na tablicy tej zamontowane są również regulatory i wyłączniki prądu umożliwiające dostarczenie kąpieli prądu o żądanej mocy i natężeniu. Napięcie kąpieli w czasie pracy uzależnione jest od gęstości prądu oraz od temperatury kąpieli. Napięcie kąpieli na spinkach zaciskowych waha się miedzy 0,7-1,2 wolta. Napięcie to podnosi się znacznie przy wyższej zawartości złota w anodach oraz pod koniec rafinacji, gdy anody są już prawie całkowicie rozpuszczone. Stosowane w dużych rafineriach natężenie prądu wynosi 400-425 A; w przypadku stwierdzenia w anodach palladu — natężenie prądu należy obniżyć do 300 A.

Elektrolit pozostaje pod prądem mniej więcej dwie doby. Po tym czasie wyłącza się dopływ prądu do wanien i podnosi cały zestaw katod i resztek anod do góry, w celu wydobycia z wanny wydzielonego srebra.

Otrzymane srebro, zależnie od wielkości wydzielonych kryształów, powinno mieć barwę srebrzystobiałą lub srebrzystoszarą. Czarny nalot wskazuje, że elektrolit był ubogi w srebro oraz że ze srebrem wydzielała się również miedź. W takim przypadku należy natychmiast przerwać pracę, usunąć zanieczyszczone srebro z kąpieli oraz określić analitycznie zawartość srebra i miedzi w elektrolicie. Zależnie od otrzymanego wyniku badania do elektrolitu dodaje się azotanu srebra lub też zużytą kąpiel zastępuje się świeżą.