Własności złota

Własności złota. W stanie czystym złoto jest metalem o jaskrawożółtej barwie, bardzo miękkim, ciągliwym i klepalnym, o twardości 2,5 według skali Mohsa. Z 1 g złota można obecnie wyciągnąć drucik o długości 3000 metrów. Złoto daje się wyklepać w przeświecające barwą zieloną blaszki o grubości do 0,0001 mm. Krystalizuje w układzie regularnym. Przy walcowaniu lub kuciu ciężar właściwy złota podnosi się z 19,3 do 19,6. Złoto odznacza się dużą łatwością polerowania, a blask i połysk zachowuje długo, gdyż jest odporne na działanie czynników atmosferycznych. Złoto odznacza się właściwością wyjątkowego rozpylania się. Jego cząsteczki są tak małe, że niewidoczne osiadają w laboratoriach i pracowniach złotniczych na ścianach, podłogach i odzieży pracowników.

Złoto jest typowym przykładem metalu szlachetnego, tzn. tworzy nieliczne i nietrwałe związki chemiczne z innymi pierwiastkami oraz jest odporne na działania czynników korozyjnych, tj. nie zmienia się pod wpływem powietrza, wody i wahań temperatury. Jest ono również odporne na działanie kwasów z wyjątkiem wody królewskiej (mieszanina kwasów solnego i azotowego), wody chlorowej i roztworu cyjanku potasu w obecności powietrza.

Do wyrobu przedmiotów zdobniczych używane jest złoto w stopach z miedzią i srebrem, ponieważ złoto czyste jest za miękkie. W monetach złotych zawartość złota wynosi najczęściej 90%, a pozostałe 10% stanowi miedź. Znacznych ilości czystego złota używa się dla celów galwanicznego złocenia i platerowania wyrobów sporządzonych z metali nieszlachetnych. Do pozłacania szkła i porcelany używane jest złoto sproszkowane, odpowiednio spreparowane, które nakłada się na przedmioty i wypala.

Do malowania szkła używa się sporządzonej ze złota purpury złotej. Pewne ilości złota przerabia się na złoto malarskie, tzw. listkowe, używane dla celów malarskich i introligatorskich. W pracowniach chemicznych ze złota sporządzane są tygielki i parownice.

Znaczne ilości złota przerabiane są na związki chemiczne, mające zastosowanie w medycynie oraz dla celów galwanicznych i fotograficznych.