ANALIZA STOPÓW ZŁOTA

Możliwie najbardziej rozdrobniony, tj. pocięty na drobne kawałki stop złota, w ilości ok. 0,2 g rozpuszcza się w wodzie królewskiej w parownicy porcelanowej (1 objętość stężonego kwasu azotowego + 3 objętości stężonego kwasu solnego). W przypadku analizy stopów zawierających ponad 15% srebra w granicach prób 0,400-0,800 stop przed rozpuszczeniem w wodzie królewskiej należy inkwartować srebrem oraz wygotować w kwasie azotowym, a po dokładnym przemyciu i usunięciu powstałego azotanu srebra — rozpuścić otrzymane złoto.

Po rozpuszczeniu roztwór odparowuje się kilkakrotnie w łaźni wodnej, dodając kwasu solnego w celu usunięcia kwasu azotowego; po czym pozostałość rozcieńcza się wodą destylowaną, działa paroma kroplami kwasu solnego i strąca złoto nasyconym roztworem siarczanu żelazawego, kwasu szczawiowego lub siarczynu sodowego oraz pozostawia w łaźni wodnej przez co najmniej dwie godziny dla całkowitego wydzielenia się i osadzenia złota na dnie naczynia. Złoto wydziela się w postaci brunatnego osadu, który odsącza się, przemywa rozcieńczonym kwasem solnym (na 1 objętość kwasu solnego 99 objętości wody destylowanej), przenosi do tygla kwarcowego lub porcelanowego, suszy, żarzy w temperaturze 600°C oraz waży jako czysty metal.

Oznaczanie złota obok platyny.
Złoto wydziela się według sposobu opisanego w poprzednim ustępie, używając do strącania kwasu szczawiowego. Z przesącza zakwaszonego kwasem siarkowym strąca się platynę na gorąco siarkowodorem. Otrzymany osad odsącza się, przemywa rozcieńczonym kwasem siarkowym, przenosi do tygielka porcelanowego, wyżarza w temperaturze 600°C w celu otrzymania metalu i tej postaci waży.