Analiza chemiczna stopów metali szlachetnych

W niektórych przypadkach laboratoria probiercze — niezależnie od metod probierczych i analizy kupelacyjnej — dla oznaczania zawartości metali szlachetnych w stopach stosować muszą metody analizy chemicznej ilościowej. Metod tych jest bardzo dużo i — zależnie od rodzaju stopu i jego składników oraz wyposażenia laboratoryjnego —  stosuje się metody: wagowe, miareczkowe, kolorymetryczne, elektrolityczne, spektrograficzne lub polarograficzne. Najczęściej i najchętniej stosowane są metody wagowe nie tylko dlatego, że stosować je można stosunkowo prostymi środkami przy słabo nawet wyposażonym laboratorium, ale i dlatego, że przeprowadzić je można stosunkowo szybko, dają wystarczająco dokładne wyniki, a w końcowym rezultacie — otrzymuje się metal w postaci czystej i stałej.

Dlatego też dalej omówione zostaną przede wszystkim metody wagowe, zwłaszcza te najprostsze i dające najlepsze wyniki.