RAFINACJA ZŁOTA cz.1

Stopy złota zawierające mniej niż 5% srebra rozpuszczają się całkowicie w wodzie królewskiej. Większa zawartość srebra powoduje, że na powierzchni rozpuszczonego złota tworzy się warstwa nierozpuszczalnego chlorku srebra, która działając ochronnie na znajdujące się pod nią złoto, uniemożliwia dalsze rozpuszczanie się tego metalu.

Wysokopróbne stopy złota o niewielkiej zawartości srebra granuluje się lub walcuje na cienką blachę i tnie na drobne części. Tak rozdrobniony stop rozpuszcza się w wodzie królewskiej (3 części kwasu solnego na 1 część kwasu azotowego) w parownicy porcelanowej, w łaźni wodnej lub piaskowej. Rozpuszczanie można przeprowadzić również w ten sposób, że naprzód na parownicę wlewa się kwas solny, a później stopniowo dodaje się kwasu azotowego aż do całkowitego rozpuszczenia się stopu. Ponieważ rozpuszczanie przebiega często dość gwałtownie i mogą nastąpić z tego powodu straty złota, należy się przed tym zabezpieczyć, nakładając na parownicę lejek szklany odpowiedniej wielkości. Wypryskujące z parownicy kropelki roztworu złota zatrzymują się na powierzchni lejka, skąd można je później spłukać do parownicy.

tmp815d-1

Rozpuszczanie złota na parownicy: 1 — parownica, 2 — lejek.

Znajdujące się w stopie srebro przechodzi w nierozpuszczalny chlorek srebra, który w postaci osadu opada na dno parownicy.

Po zupełnym rozpuszczeniu się złota roztwór odparowuje się do małej objętości, aby usunąć nadmiar wody królewskiej i zupełnie odpędzić kwas azotowy, a następnie rozcieńcza się dużą ilością zimnej wody destylowanej.