RAFINACJA ZŁOTA cz.2

tmp9540-1

Sączenie: 1 — lejek, 2 — zlewka, 3 — statyw.

Po kilku godzinach, gdy cała ilość chlorku srebra opadnie na dno naczynia, roztwór przesącza się. Po przemyciu znajdującego się na sączku chlorku srebra na zawierający złoto roztwór działa się kilkoma kroplami kwasu siarkowego w celu strącenia znajdującego się ewentualnie w roztworze ołowiu, który wydzieli się w postaci białego osadu. W przypadku wydzielenia się osadu ołowiu należy go usunąć z roztworu przez odsączenie. Po przesączeniu lub w braku osadu strąca się złoto wprost z roztworu roztworem siarczanu żelazawego lub też kwasem siarkawym.

Roztwór siarczanu żelazawego sporządza się przez rozpuszczenie 65 g tego związku w 100 ml wody destylowanej.

Jeżeli otrzymany roztwór zawiera żółtawą zawiesinę, należy do niego dodać kilka kropli kwasu solnego lub siarkowego, aż zawiesina zupełnie się rozpuści i roztwór będzie przejrzysty.

Używany do redukcji złota kwas siarkawy jest cieczą o bardzo silnym i ostrym zapachu. Zamiast cieczy lepiej używać jest tego kwasu w postaci gazowej jako S02. Gaz ze stalowej butli wprowadza się do roztworu zawierającego złoto za pomocą rurki szklanej; jeden koniec tej rurki połączony jest wężem gumowym z butlą, a drugi spoczywa na dnie naczynia zawierającego roztwór złota.

Pod wpływem siarczanu żelazawego złoto wydziela się z roztworu w postaci osadu o barwie od jasno- do ciemnobrunatnej. Wydzielenie złota jest wtedy zupełne, gdy dalsze dodawanie siarczanu żelazawego nie tworzy już więcej osadu. Naczynie, w którym znajduje się wydzielone złoto, stawia się na kilka godzin w ciepłym miejscu, a po tym czasie zlewa się ciecz znad osadu. Pozostałe na dnie naczynia złoto przemywa się kilkakrotnie gorącą wodą z dodatkiem kwasu solnego. Po przemyciu w naczyniu osad odsącza się i ponownie przemywa na sączku ciepłą wodą. Po przemyciu osad wraz z sączkiem przenosi się do czystego tygla, gdzie się go suszy, żarzy i topi. Do tygla dodaje się nieco boraksu i azotanu potasowego. Otrzymuje się w ten sposób złoto próby ok. 0,9995.

W podobny sposób strąca się złoto kwasem siarkawym. Roztwór złota zadaje się w nadmiarze kwasem siarkawym, pozostawia na kilka godzin w spokoju, a później odsącza złoto, dokładnie przemywa, przenosi razem z sączkiem do tygla, suszy i topi jak wyżej.