Wydzielenie platyny przez strącenie kwasem mrówkowym

W roztworach platyny nie zawierających platynowców i złota można platynę oznaczyć w postaci metalu przez strącanie kwasem mrówkowym. Z roztworu usuwa się całkowicie kwas azotowy przez odparowanie z kwasem solnym, a następnie usuwa się również prawie całkowicie kwas solny przez odparowanie roztworu do konsystencji syropu. Pozostałość rozcieńcza się wodą, tak by 100 ml roztworu nie zawierało więcej niż 0,5 g platyny, następnie dodaje się 3 g octanu sodu i 1 ml kwasu mrówkowego na każde 100 ml roztworu. Całość ogrzewa się przez kilka godzin w łaźni wodnej do temperatury ok. 95°C, a następnie sączy i dokładnie przemywa. Sączek z osadem spala się, żarzy i waży jako czystą platynę.