Metoda kupelacyjna

Badanie metali szlachetnych, a zwłaszcza złota na drodze ogniowej, czyli tzw. metoda kupelacyjna, jest najważniejszym i najprostszym sposobem dokładnego oznaczania zawartości tych metali w stopach. Teoretyczne wyjaśnienie tej metody jest następujące: metale szlachetne, a więc … Czytaj dalej . . .

Ciecze probiercze

Ciecze probiercze – Dobrze sporządzona ciecz probiercza jest głównym warunkiem dokładnego oznaczania metali szlachetnych na kamieniu probierczym. Ciecze probiercze sporządzać należy tylko według wypróbowanych przepisów. Każdy może je sporządzić sam, bez trudu i niewielkim kosztem. … Czytaj dalej . . .

Iglice probiercze

Iglice probiercze – Obok dobrego kamienia probierczego niezbędny w każdej pracowni złotniczej jest komplet iglic probierczych. Iglice probiercze są to pręciki sporządzone z miedzi lub mosiądzu, na końcach których znajdują się przylutowane sztabki metalu szlachetnego … Czytaj dalej . . .

Kamień probierczy

Kamień probierczy – Jako kamienia probierczego używa się powszechnie lidytu. Jest to łupek krzemionkowy pochodzenia organicznego o składzie 90-98% krzemionki, czemu zawdzięcza swą odporność na kwasy; ponadto łupek ten zawiera niewielkie ilości węgla, żelaza, glinu … Czytaj dalej . . .