Oznaczanie złota w stopach białego złota

Oznaczanie złota w stopach białego złota

Jak już wyżej wspomniano, białe złoto palladowe nie sprawia żadnych trudności przy oznaczaniu jego próby metodą kupelacyjną, gdyż pallad razem ze srebrem całkowicie przechodzi do roztworu w czasie gotowania w kwasie azotowym. Kupelację białego złota przeprowadza się w temperaturze ok. 1100°C. Ilość użytego do kupelacji ołowiu wynosi 2-5 g. Stopy złota białego palladowego, zwłaszcza używane w dentystyce, prawie nigdy nie zawierają miedzi. Dodatek srebra wynosi 1:2,5.

Zupełnie inaczej i w sposób bardziej skomplikowany przedstawia się badanie stopów białego złota niklowego metodą kupelacyjną. Przyczyną jest wchodzący w skład tych stopów trudno utleniający się nikiel. Próbkę takiego złota — zwłaszcza o próbie niższej od 0,583 — należy przed kupelacją uwolnić od niklu drogą tzw. testowania.

Gdy trzeba oznaczyć metodą kupelacyjną próbę czystego złota niklowego w granicach prób od 0,583 do 0,833, można zaniechać testowania, lecz wtedy kupelację należy przeprowadzić w temperaturze 1050 do 1100°C, a ilość użytego do kupelacji ołowiu zwiększyć o 50%. Wszystkie pozostałe czynności wykonuje się przy stosowaniu zwykłej metody kupelacyjnej.