Kwas azotowy

Kwas azotowy HN03

Duże zastosowanie w złotnictwie i probiernictwie ma kwas azotowy. Należy on do silnych kwasów, rozkłada wiele substancji organicznych i rozpuszcza większość metali, poza złotem i platyną. Srebro, miedź i rtęć w zwykłej temperaturze zachowują się wobec niego obojętnie, dopiero po podgrzaniu rozpuszczają się przy wydzieleniu tlenku azotu. Tlenki azotu w znacznym stopniu przyśpieszają proces rozpuszczania się metali, na które kwas azotowy pozbawiony tlenków zupełnie nie działa. Znajdujący się w handlu kwas azotowy ma ciężar właściwy 1,30-1,50, temperaturę wrzenia 92°C. Stężony kwas azotowy przechowywać należy w ciemnych naczyniach, gdyż pod wpływem światła słonecznego rozkłada się w normalnej temperaturze i zabarwia na żółto. Kwas azotowy jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Wydzielające się w czasie rozpuszczania metali tlenki azotu działają niszcząco na drogi oddechowe i płuca. Rozpuszczanie metali w kwasie azotowym winno odbywać się pod dygestorium, a w braku tegoż pod dobrym wyciągiem, odprowadzającym szkodliwe gazy do komina.

Kwas azotowy zabarwia wszelkie substancje organiczne, a więc skórę, włosy, wełnę itd. na kolor żółty tak trwale, że żadne środki nie są w stanie usunąć tego zabarwienia, które schodzi dopiero łącznie z naskórkiem.