Węglan sodowy, Woda królewska

Węglan sodowy Na2CO3 (soda kalcynowana)
Soda kalcynowana bezwodna używana jest w pracowni złotniczej do szlakującego topienia metali szlachetnych. Szlakuje ona przede wszystkim krzemionkę, czyli piasek, oraz tlenek glinu. Związek ten bywa też stosowany do wydzielania srebra z chlorku srebra, gdyż w stanie stopionym odbiera mu chlor. Mieszanina sody i potażu jest jeszcze korzystniejsza w użyciu, gdyż ich stop jest łatwiej płynny.
Sodę otrzymuje się obecnie prawie wyłącznie stosując proces Solvaya, czyli amoniakalny. Dużych ilości sody używa się do wyrobu szkła i mydła, do zmiękczania wody i do wielu innych, bardzo ważnych procesów chemicznych w przemyśle.

Woda królewska
Trzy części kwasu solnego zmieszane z jedną częścią kwasu azotowego dają wodę królewską. Mieszanina ta nazwę swą zawdzięcza temu, że łatwo rozpuszcza złoto — „króla metali”. Prócz złota rozpuszcza również platynę. Alchemicy przygotowywali wodę królewską rozpuszczając salmiak w kwasie azotowym. Wodę królewską sporządzać należy bezpośrednio przed jej użyciem, gdyż przy dłuższym staniu rozkłada się, co zmniejsza skuteczność jej działania. Przy rozpuszczaniu metali w wodzie królewskiej wydziela się trujący gaz — chlor, dlatego czynność tę wykonywać należy zawsze pod dobrym wyciągiem, a pracownię przewietrzyć w celu usunięcia z niej zanieczyszczonego chlorem powietrza.

Żelazocyjanek potasu K4Fe(CN)6 • 3 H2O
Związek ten zwany jest również żółtą solą Gmelina. Są to żółte kryształki łatwo rozpuszczalne w wodzie. Związkiem tym posługujemy się przy sporządzaniu kąpieli galwanicznych zlotowych, nie trujących oraz nie działających na lakier, którym pokryte są niektóre części przedmiotu platerowanego.