Agat – Opal

Agat — ma wyraźne wstęgowe zabarwienie; minerał ten łatwo daje się barwić, gdyż dzięki swej porowatości ma własność stopniowego wchłaniania roztworów. Agat zabarwiony warstwowo, na przemian czarno i biało, nosi nazwę onyksu lub sardonyksu. Kamienie te najczęściej były używane do sporządzania kamei.

Opal —jest bezpostaciową odmianą krzemionki o różnej zawartości wody; bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Wydziela się i osadza w gorących i zimnych wodach źródlanych. Ogromne ilości substancji opalowej gromadzą się na dnie mórz, dzięki działalności morskich zwierząt, takich jak gąbki i okrzemki. W jubilerstwie najbardziej ceniony jest tzw. opal szlachetny lub orientalny, półprzezroczysty, barwy białej lub żółtej z tęczową grą barw, pochodzący z Węgier oraz z Urugwaju i Meksyku.

Opal ognisty ma barwę jaskrawopomarańczową lub czerwoną. Z innych odmian opalu należy wspomnieć o hialicie — przezroczystym jak szkło oraz o kaszalongu — kamieniu białym, podobnym do porcelany.

Opale nie znoszą nagłych zmian temperatury i łatwo pękają. Aby jak najdłużej zachować piękną barwę opali, należy od czasu do czasu wymoczyć je w zwykłej wodzie lub też przechowywać w wilgotnej wacie.