Chalcedon

Chalcedon — zawiera nieznaczną ilość bezpostaciowej krzemionki, w skład której wchodzi woda. Jest półprzezroczysty i przeświecający. Zwykły chalcedon jest barwy szarej, szarawoniebieskiej lub brunatnoczarnej.

Z bardziej interesujących nas odmian chalcedonu wymienić należy:
Chryzopraz — przeświecający, barwy jabłkowozielonej, pochodzącej od domieszki niklu. Jest to jeden z nielicznych kamieni występujących w Polsce, którego produkcję i obróbkę oraz szlifowanie dla celów jubilerskich podjęła i przez pewien czas prowadziła Wytwórnia Wyrobów z Metali Szlachetnych w Warszawie.

Krwawnik — czyli karneol, barwy żółtawoczerwonej. ,

Sard — barwy kasztanowobrunatnej, podobny do krwawnika.

Plazma — barwy ciemnozielonej.

Heliotrop — barwy ciemnozielonej z małymi czerwonymi plamkami.

Jaspis — różnobarwna odmiana chalcedonu, nieprzezroczysta i bardzo zbita. Piękne barwy i rozmaitość ich odcieni stanowią o wartości artystycznej i użytkowej tego kamienia. Olbrzymie pokłady jaspisu o przepięknych barwach znajdują się na terenach byłego Związku Radzieckiego — w południowej części Uralu oraz w górach Ałtaju.