Glin

Glin
Symbol chemiczny Al.
Masa atomowa 26,98.
Gęstość g/cm³ 2,7.
Temperatura topnienia 660°C.
Temperatura wrzenia 2520°C.

Glin, zwany również aluminium, występuje w przyrodzie w bardzo wielkich ilościach, wyłącznie w postaci związków. Najważniejszym źródłem otrzymywania glinu są boksyty.

Glin jest metalem bardzo lekkim, o barwie srebrnobiałej. Daje się wyciągać w druty i walcować na najcieńsze blaszki. Przy obróbce glin musi być często wyżarzany, gdyż w przeciwnym razie staje się kruchy i łatwo pęka. Na powietrzu nie zmienia się, gdyż przed korozją chroni go cieniutka warstwa tlenku, którą się natychmiast pokrywa. Glin nie rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie azotowym w normalnej temperaturze, bardzo słabo w kwasie siarkowym, łatwo natomiast rozpuszcza się w kwasie solnym, jak również w ługu sodowym i innych alkaliach. Przez długi czas duże trudności napotykało lutowanie glinu, obecna technika wynalazła jednak różne sposoby spawania go i lutowania. Przy lutowaniu glinu należy usunąć warstwę tlenku przez działanie chlorkiem lub fluorkiem potasu.

Ze stopów glinu ważny jest brąz glinowy o zawartości 5-10% glinu i 90-95% miedzi. Stop ten odznacza się żółtozłotą barwą, dużą twardością, pięknym dźwiękiem i połyskiem. Również w stopach srebra, zwłaszcza w Ameryce, znajduje się do kilku procent glinu, który powoduje zwiększenie twardości i sprężystości stopu srebra. Od roku 1907, tj. od czasu wynalezienia duraluminium (stop glinu z 3,5-5,5% miedzi, 0,2-2% magnezu, 0,2-1,5% krzemu i 0,1-1,5% manganu), glin znajduje coraz szersze zastosowanie. Używa się go do budowy samolotów, wagonów kolejowych, jako doskonałego przewodnika prądu (kable morskie) w przemyśle elektrycznym, na opakowania w przemyśle spożywczym i chemicznym, w budownictwie mieszkaniowym oraz do budowy najrozmaitszych motorów i ich części.

W Polsce powstała w 1954 r. huta aluminium w Skawinie k. Krakowa, wybudowana w rekordowym czasie, bo w ciągu niespełna 2 lat, z wykorzystaniem dokumentacji i aparatury radzieckiej. Obecnie, ze względu na duży stopień zanieczyszczenia środowiska, w Skawinie działa jedynie zakład przetwórstwa aluminium.