Ołów

Ołów
Symbol chemiczny Pb.
Masa atomowa 207,21.
Gęstość g/cm³ 11,34.
Temperatura topnienia 327,5°C.
Temperatura wrzenia 1756°C.

Najważniejszą rudą ołowiu jest galena; z niej też prawie wyłącznie jest wydobywany.

Ołów jest metalem barwy szaroniebieskiej, miękkim i kowalnym; na powietrzu szybko traci połysk. W kwasach siarkowym i solnym nie rozpuszcza się; kwas azotowy rozpuszcza ołów bardzo łatwo. Ołów stosowany bywa do sporządzania najrozmaitszych łatwo topliwych stopów oraz w procesie kupelacyjnym rafinacji i oznaczania metali szlachetnych. Oprócz tego ołowiu używa się do wyrobu rur, płyt w akumulatorach ołowiowych, metalu czcionkowego oraz śrutu. Ołów i jego związki są bardzo trujące i szkodliwe dla zdrowia.