Platynowce

Platynowce – Łącznie z platyną występują w przyrodzie metale: pallad, iryd, osm, rod i ruten, które tworzą z nią grupę metali zwanych platynowcami. Metale te występują we wszystkich kopalniach platyny w zmiennej ilości, w minerałach takich, jak platynoiryd, newianskit i syserskit. Wszystkie prawie platynowce, odkryte w początkach XIX wieku, nie miały zrazu szerszego zastosowania; uważano je raczej za bardzo trudne do usunięcia, niekorzystne zanieczyszczenie platyny. Jeszcze dzisiaj przeprowadzane na skalę techniczną rozdzielanie tych bardzo spokrewnionych metali napotyka duże trudności i stanowi tajemnicę zakładów rafinacyjnych; dlatego też w każdym spotykanym w pracowni złotniczej stopie platyny znaleźć można niewielką ich domieszkę. Bliższe zapoznanie się z własnościami platynowców i ich stopami ze złotem i platyną doprowadziło do tego, że stały się one składnikami najbardziej technicznie wartościowych stopów metali szlachetnych.

W produkcji tych rzadkich metali pierwsze miejsce zajmują kraje b. Związku Radzieckiego, a następnie Kolumbia, Kanada i Południowa Afryka. We wszystkich tych krajach platynowce nie są przedmiotem specjalnej eksploatacji, lecz wydobywa się je przeważnie jako uboczny produkt przy wydobywaniu platyny lub — jak w Kanadzie — przy eksploatacji niklu.

Platynowce można podzielić na dwie grupy:

platynowce

lekkie

ciężar

właściwy

pallad 11,97
rod 12,50
ruten 12,06
platynowce

ciężkie

ciężar

właściwy

osm 22,48
iryd 22,42
platyna 21,45

 

Wrażliwość platynowców i złota na działanie najważniejszych związków chemicznych przedstawia tabela opracowana przez E. R. Thewsa

Tabela rozpuszczalności złota i platynowców
Związek chemiczny Platyna Pallad Iryd Rod Osm Ruten Złoto
Kwas siarkowy zimny 1 1 1 1 1 1 1
Kwas siarkowy gorący 2 3 1 1 1 1 1
Kwas solny zimny 1 1 1 1 1 1 1
Kwas solny gorący 1 1 1 1 1 1 1
Kwas azotowy zimny 1 3 1 1 1 1 1
Kwas azotowy gorący 1 4 1 1 1 1 1
Woda królewska zimna 4 4 1 1 1 1 4
Woda królewska gorąca 4 4 1 2 1 1 4
Kwas fluorowodorowy 1 1 1 1 1 1 1
Ług sodowy stopiony 2 1 1 2 3 2 1
Nadtlenek sodu stopiony 4 4 2 3 3 4
Soda stopiona 2 1 1 2 2 1 1
Kwaśny siarczan potasu 2 2 1 2 2 1 1
Azotany alkaliów 1 3 1 1 4 1 1
Cyjanki alkaliów 2 2 1 1 1 1 4

Cyfra 1 oznacza, że dany związek nie działa na metal, 2 — lekko atakuje metal, 3 — silnie atakuje metal, 4 — całkowicie rozpuszcza metal.