Antymon

Antymon
Symbol chemiczny Sb.
Masa atomowa 121,76.
Gęstość g/cm³ 6,68.
Temperatura topnienia 630,5°C.
Temperatura wrzenia 1590°C.

Antymon jest to metal srebrzystobiały, kruchy i dający się łatwo proszkować. Oprócz odmiany metalicznej istnieją trzy odmiany bezpostaciowe: antymon czarny, antymon żółty, istniejący tylko w bardzo niskich temperaturach, oraz antymon o własnościach wybuchowych. Antymon metaliczny dodawany jest do stopów cyny i ołowiu dla zwiększenia ich twardości. Związki antymonu używane są do wyrobu rozmaitych środków farmaceutycznych, ogni sztucznych i do sygnalizacji świetlnej oraz w produkcji kauczuku i zapałek.