Topienie metali szlachetnych

Topienie metali szlachetnych wykonuje się w różny sposób, zależnie od ich rodzaju i ilości. Małą ilość złota i srebra najdogodniej i najtaniej stapia się za pomocą pistoletu gazowego na węglu drzewnym. Większą ilość tych metali stapia się w tyglach glinianych lub grafitowych, w specjalnych piecach do topienia. Przy topieniu metali szlachetnych należy unikać ich przegrzewania, które objawia się falowaniem i burzeniem się powierzchni stopu. Topienie ukończone jest wtedy, gdy powierzchnia metalu staje się gładka i lśniąca jak lustro; jeżeli jest ona pokryta topnikiem, zanurza się w stopie pręt żelazny, którym miesza się roztopiony metal — brak oporu przy mieszaniu świadczy o całkowitym stopieniu się metalu. Po ukończeniu topienia stop przelewa się do uprzednio ogrzanego i naoliwionego wlewaka odpowiedniej wielkości.