Topienie na węglu drzewnym metali szlachetnych

tmp94e2-1Najszybszym, najlepszym i najtańszym sposobem topienia niewielkich ilości metali szlachetnych (do ok. 150 g) jest topienie na węglu drzewnym za pomocą gazowego palnika dmuchawkowego, czyli tzw. pistoletu gazowego. Używany do topienia węgiel drzewny musi być w najlepszym gatunku, bez pęknięć i rys. Węgiel wiąże się mocnym drutem żelaznym i wydrąża w nim otwór wielkości zależnej od ilości stapianego w nim metalu. Przed topieniem węgiel należy dobrze wyżarzyć, przez co uchroni się go nie tylko od pęknięcia w czasie topienia, ale również uwolni od gazów, które zawsze zawiera, a które wchłonięte przez stopiony metal, spowodować mogą kruchość stopu i jego nieużyteczność. Aby jak najdłużej utrzymać węgiel w stanie zdatnym do użytku, najbardziej skuteczny jest następujący sposób: sporządza się oprawę z blachy żelaznej o grubości 1 mm i wymiarach 15 x 10 x 6 cm; oprawę tę wypełnia się dobrze wyrobioną gliną z azbestem i w masie tej umieszcza się węgiel drzewny. Po wyschnięciu gliny węgla można używać do topienia.

Przy topieniu większych ilości złota lub srebra na węglu drzewnym w celu uniknięcia straty ciepła dobrze jest nakryć węgiel czerepem ze zużytego tygla grafitowego, kawałkiem azbestu lub też płaskim kawałkiem węgla drzewnego.

Prócz węgla drzewnego do topienia małych ilości metali bywają również używane różnego rodzaju bloki sporządzone z trudno topliwych ciał mineralnych lub też płytkie miseczki wykonane z rozmiękczonego wodą azbestu. Wszystkie te namiastki węgla drzewnego ustępują jednak znacznie naturalnemu węglowi, sporządzonemu z drzewa lipowego lub bukowego.

Wnętrze wydrążonego w węglu bloku do topienia lub miseczki azbestowej należy dobrze posypać sproszkowanym boraksem, co ułatwia znacznie wylanie stopionego metalu oraz zabezpiecza przed przyczepieniem się malutkich kuleczek stopu do węgla. Przygotowany do topienia węgiel drzewny umieszcza się w łapach żelaznych na kołowrotku, co pozwala na szybkie przelanie stopionego metalu do wlewaka.
Szybsze topienie metalu na węglu drzewnym uzyskuje się — jak już wspomniano — przez przeprowadzenie go pod pokrywą z węgla drzewnego. Przed wylaniem stopionego materiału ogrzewa się nieco węgiel w miejscu, gdzie znajduje się rowek, którym stop spłynąć ma do wlewalca. Należy od czasu do czasu zbadać, czy używany do topienia pistolet gazowy nie zawiera w swym wnętrzu związków chemicznych powstałych wskutek utleniania się materiału, z którego jest sporządzony. Związki te, wdmuchane do stopionego metalu, mogą spowodować jego kruchość. Dlatego należy pistolet gazowy dokładnie przedmuchać, zanim płomień skieruje się na stapiany metal.

W celu podniesienia temperatury płomienia gazowego do pistoletu wtłacza się strumień powietrza. Do tego służą powszechnie stosowane dmuchawki nożne lub elektryczne