Wydzielenie platyny ze stopów ze złotem i żelazem

Gdy stop platyny prócz złota zawiera również żelazo, wtedy wydzielenie platyny przeprowadza się nieco odmiennie, gdyż w obecności większych ilości żelaza strącenie platyny salmiakiem nie następuje całkowicie, a oprócz tego wydzielona platyna zanieczyszczona jest żelazem. Ze stopów takich, rozpuszczonych w wodzie królewskiej, wydziela się naprzód złoto roztworem siarczanu żelazawego. Pozostałą w roztworze platynę wydziela się przez działanie kwasem solnym i sproszkowanym cynkiem. Wydzieloną platynę w postaci czarnego proszku, po odsączeniu i przemyciu rozpuszcza się w wodzie królewskiej i strąca salmiakiem.