Wydzielenie platyny ze stopów ze zlotem i srebrem

Wysokopróbne stopy złota z platyną od razu rozpuszcza się w wodzie królewskiej, zagęszczając roztwór do małej objętości, aby usunąć nadmiar kwasów, a następnie rozcieńcza wodą i przesącza celem oddzielenia wydzielonego chlorku srebra. Z przesączu strąca się złoto kwasem szczawiowym. Po odsączeniu i przemyciu wydzielonego złota suszy się go i topi, jak przy rafinacji złota.
Zawierający platynę przesącz zagęszcza się i — po oziębieniu — strąca z niego platynę salmiakiem.
Stopy platyny o większej zawartości złota i srebra przygotowuje się do rafinacji przez dodanie czystego srebra w takiej ilości, aby stosunek sumy platyny i złota do srebra wynosił 1:4. Zgranulowany stop gotuje się w stężonym kwasie siarkowym, przy czym do roztworu przechodzi cała ilość srebra, a platyna i złoto pozostają nie rozpuszczone w postaci szlamu. Pozostałość tę dokładnie przemywa się rozcieńczonym kwasem siarkowym, a później ciepłą wodą, i przesącza. Po przesączeniu szlam spłukuje się z sączka do naczynia porcelanowego lub szklanego i rozpuszcza w wodzie królewskiej, a następnie rozdziela złoto od platyny sposobem wyżej opisanym.
Rozpuszczone w kwasie siarkowym srebro po znacznym rozcieńczeniu wodą redukuje się miedzią lub żelazem.
Przy wygotowywaniu stopu w kwasie siarkowym, jak również przy wykonywaniu wszelkich czynności z gorącym roztworem srebra w kwasie siarkowym, postępować trzeba z jak największą ostrożnością, aby uniknąć poparzenia. W żadnym wypadku nie wolno gorącego kwasu siarkowego wlewać do zimnej wody, gdyż może nastąpić wyrzucenie cieczy do góry i spowodować trudno gojące się oparzenia i bolesne rany.