Znaki miejskie – Dobre Miasto

O złotnikach działających w tym mieście nie posiadamy żadnych szerszych informacji, założyć jednak można, że w miejscu, gdzie rezydowała kapituła kolegiacka diecezji warmińskiej zawsze istniały zamówienia na argentaria, dając zatrudnienie pewnej ilości majstrów. Znak miejski z pędzącym jeleniem w godle jednoznacznie kojarzy się z herbem Dobrego Miasta, ale trzeba pamiętać, że jelenia można spotkać i na innych znakach miejskich (zob. Jelenia Góra).

tmp843d-1Nr 1 — znak miejski używany w latach czterdziestych XVIII w.

Rysunek wg plakiety wotywnej (wł. prywatna), wykonanej przez A. Krigera (1738 – 1755). Datowanie wg dat działalności tego złotnika, oraz na podstawie kilku jego prac cechowanych znakiem Nr 1 — m.in. monstrancja datowana inskrypcją na rok 1746 z kościoła paraf, w Różynce (woj. olsztyńskie)'.