Znaki miejskie – Chojnów

Nieliczni tutejsi złotnicy należeli do cechu w Legnicy. Na początku XVIII w. używano tu do znakowania wyrobów srebrnych cechy miejskiej powtarzającej herb miasta — trojwieżową bramę. Podobieństwo tego znaku do licznych, innych cech miejskich mających analogiczne godło może być źródłem pomyłek — zob. Kraków.

tmp8efe-2Nr 1 — znak miejski używany ok. 1708 r.

Rysunek i datowanie wg Hintzego I s. 122. Ten sam znak, lecz w gorszej odbitce występuje na kielichu mszalnym roboty B. Pohla (1696—1732) w zbiorach Muzeum w Lesznie (nr. inw. 215).

Herb Chojnowa ma orła w otworze trójwieżowej bramy lub w tarczy na murze, natomiast po bokach środkowej wieży czasem umieszczano słońce i półksiężyc. Twórcy omawianego znaku miejskiego rezygnując z tych charakterystycznych szczegółów (orzeł i ciała astralne) stworzyli cechę niezmiernie podobną do wielu innych znaków miejskich. Przyznać jednak trzeba, że nigdzie na Śląsku nie używano znaku z trojwieżową, otwartą i pustą bramą, co chroniło przed pomyłką na rynku lokalnym, a zapewne ambicje tutejszych złotników dalej nie sięgały.