Naśladownictwo niellowania

Podobny zupełnie do niella efekt zdobniczy osiągnąć można na mosiądzu za pomocą srebrzenia galwanicznego. W tym celu ornament umieszcza się na powierzchni przedmiotu metodami używanymi w drukarstwie i bardzo starannie pokrywa tłuszczem. Miejsca bez ornamentacji odtłuszcza się dokładnie wapnem wiedeńskim. Tak przygotowany przedmiot umieszcza się w galwanicznej kąpieli srebrowej. Po wykonaniu srebrzenia zmywa się benzolem tłuszcz z ornamentu i czysty przedmiot zanurza się w kąpieli składającej się z węglanu miedzi i amoniaku. Pod wpływem tej kąpieli nieposrebrzony mosiądz pokrywa się warstwą tlenków barwy niebieskoczarnej, podobnej do barwy siarczku srebra. Posrebrzane części pozostają białe i nie zmienione. Otrzymane w ten sposób kontrastowe efekty dekoracyjne dają wrażenie prawdziwego niellowania.