Srebrzenie przez pocieranie

Srebrzenie przez pocieranie. Mieszaninę sporządzoną z 10 części chlorku srebra, 20 części soli kuchennej i 20 części kamienia winnego proszkuje się dokładnie w moździerzu i zarabia wodą na papkowatą masę. Masą tą naciera się przedmiot za pomocą korka lub też miękkiej skóry. Tego rodzaju srebrzenie służy do poprawek srebrzenia galwanicznego.

Srebrzenie przez kontakt przeprowadza się zupełnie podobnie jak złocenie. Używana przy tej metodzie kąpiel srebrowa ma skład następujący:

azotan srebra    15 g
cyjanek potasu    25 g
woda destylowana 1 l

Podgrzanie kąpieli znacznie przyspiesza jej pracę. Bezpośrednio najlepiej srebrzy się miedź i jej stopy; inne metale należy przed srebrzeniem pomiedziować.