Granulowanie srebra

Niekiedy stopiony metal musi zostać zgranulowany, tzn. uzyskany w postaci ziarn. Czyni się to, aby otrzymać jak największą powierzchnię metalu potrzebną np. do rafinacji oraz aby uzyskać czyste srebro w postaci łatwej do odważania i sporządzania stopów.

Granulowanie uzyskuje się przez wlewanie płynnego metalu cienkim strumieniem do niezbyt ciepłej wody, przy równoczesnym mieszaniu wody brzozową miotłą. Nieobojętna jest przy tym wielkość naczynia, do którego granuluje się metal. Naczynie to powinno być sporządzone z miedzi i takiej wielkości, aby temperatura wody w czasie granulowania nie podniosła się powyżej 25°C. Jeżeli pragniemy otrzymać ziarna możliwie jednakowej wielkości, stopiony metal wylewamy na sito, w którym znajduje się rozżarzony popiół drzewny. Zależnie od wielkości otworów sita stopiony metal przekrapla się do naczynia z wodą, umieszczonego pod sitem, tworząc granulki jednakowej wielkości.