TOPIENIE PLATYNY

Wysoka temperatura topnienia platyny powoduje, że nie można jej stopić w zwyczajnych piecach koksowych lub gazowych. Dopiero w elektrycznych piecach indukcyjnych uzyskuje się temperaturę umożliwiającą stopienie tego metalu.

Mniejsze ilości platyny stapia się płomieniem tlenowo-wodorowym lub częściej płomieniem tlenowo-gazowym za pomocą odpowiednio skonstruowanego palnika. Płomień tlenowo-gazowy daje temperaturę ok. 1800°C.

Platynę topi się w naczyniach sporządzonych z wypalonego wapienia, szamoty lub kwarcu. Pierwszeństwo oddać należy wapieniowi; musi on jednak być zupełnie suchy i przechowywany w naczyniach zupełnie pozbawionych wilgoci. Platyna stapiana w tygielkach lub miskach sporządzonych z kwarcu, a więc materiału zdawałoby się idealnego z powodu jego wysokiej temperatury topnienia, bardzo często stapia się z odpryśniętymi cząstkami krzemionki, dając stop kruchy, nie nadający się do obróbki mechanicznej.

Platynę topi się bez dodatku topników. Otrzymaną z rafinacji gąbkę platynową należy przed topieniem dobrze wyżarzyć. Stopionego metalu nie należy przegrzewać, gdyż wtedy zaczyna wrzeć i pryskać. Gładka i czysta powierzchnia stopionej platyny świadczy ojej czystości. Gdy na powierzchni stopionej platyny pojawiają się smugi, a prócz tego wydzielają się niebieskawe pary—platyna jest zanieczyszczona; aby uzyskać materiał wartościowy dla dalszej obróbki, należy ją poddać rafinacji.

Większe ilości platyny topi się w tyglach. Przy topieniu należy wziąć pod uwagę, że platyna, podobnie jak srebro, pochłania z otoczenia tlen, który następnie w czasie stygnięcia oddaje. Dlatego też, aby uniknąć pryskania i strat platyny, w końcowym okresie ogranicza się dopływ tlenu do pistoletu i topienie kończy się ze znacznym nadmiarem wodoru.

Stopioną platynę odlewa się do wlewaków z żelaza. Wnętrze wlewaków jest zaoksydowane i przetarte grafitem; niekiedy jako wlewaków używa się również form sporządzonych z wypalonego wapienia.

Przy topieniu czystych odmian platyny na wapieniu należy uważać, aby nie zanieczyścić metalu wapniem; nastąpić to może w przypadku topienia platyny płomieniem redukującym. Redukcji tlenu wapniowego można całkowicie uniknąć, przeprowadzając topienie platyny w elektrycznych piecach indukcyjnych. Tylko w tym przypadku możliwe jest otrzymanie platyny o zawartości wapnia w granicach 0,0001%.