Redukcja chlorku srebra formaliną

Redukcja chlorku srebra formaliną. Dobrze przemyty w misce porcelanowej, w łaźni piaskowej chlorek srebra poddaje się działaniu roztworu wodnego ługu sodowego (NaOH) lub potasowego (KOH), a następnie stopniowo dodaje się formaliny (formaldehydu). Po ogrzaniu już po niedługim czasie wydziela się czyste srebra w postaci szaropopielatego gąbczastego proszku. Formaliny dodaje się tak długo, aż przestaną się wydzielać banieczki gazu — dwutlenku węgla, a całe srebro przyjmie jednolitą, szaropopielatą barwę. Wydzielone srebro przemywa się kilkakrotnie gorącą wodą, aż do zaniku reakcji alkalicznej (tzn. czerwony papierek lakmusowy, zwilżony wodą, po przemyciu nie powinien zmienić barwy na niebieską). Otrzymane srebro wygotowuje się w wodzie zakwaszonej kwasem solnym. Po przesączeniu srebro suszy się i topi jak wyżej. Próba srebra otrzymanego tą metodą wynosi 0,9995. Według tej metody przygotowuje się srebro standardowe w polskich urzędach probierczych.